Coronavirus Information på dansk / Information in English

Syrien må øverst på regeringens udenrigspolitiske dagsorden – University of Copenhagen

Syrian Heritage > Updatings and events > Syrien må øverst på re...

14 June 2013

Syrien må øverst på regeringens udenrigspolitiske dagsorden

Kronik af Nibal Muhesen og Saer El Jaichi. Den syriske kulturarv er i fare. Derfor er en række forskere med tilknytning til Københavns Universitet blevet enige om at iværksætte et initiativ, hvis formål er at skabe opmærksomhed omkring de farer, Syriens kulturarv står overfor. Inden for de seneste måneder har internationale medier rapporteret om gentagne ødelæggelser af arkæologiske monumenter og bygninger som følge af de igangværende kampe mellem regeringsstyrker og opposition. I visse tilfælde har der været tale om systematiske plyndringer af arkæologiske områder og andre tusindårige klenodier. Hvorfor er dette initiativ vigtigt? Den syriske kulturarv er rig; vores civilisation har sit udspring i dens mangeartede bedrifter. En eventuel total ødelæggelse af antikke markedspladser, kirker og klostre vil utvivlsomt betyde et kolossalt tab, især fordi vigtige aspekter af kristendommens historie vil blive udslettet. Katastrofen i Irak står stadig som et eklatant eksempel på et sådant scenarie. Syriens kulturarv har en præhistorisk forankring og kendes helt tilbage fra sten-og bronzealderen. Link til artikel (pdf) Politiken, Sektion: Kultur, side 5, d. 10. juni 2013